Како да стигнете овде

 

До Осоговскиот регион лесно може да се стигне од главниот град, Скопје, како и од западниот дел на Македонија преку градот Штип. Исто така, може да се пристигне во регионот од Бугарија, преку градот Ќустендил. Потребно е помалку од 1h 30 min да се стигне од Скопје до Осогово со кола.

  • Скопје – Куманово –Страцин – свртете десно кај месноста „Чатал“ и ќе по 16 км ќе стигнете до Кратово
  • Штип – Крупиште – Пробиштип –Кратово
  • Скопје –Куманово – продолжете право и ќе стигнете до Ранковце и потоа до Крива Паланка
  • Ќустендил, Бугарија – граница „Деве Баир“ – Крива Паланка –Ранковце –Кратово