ИСТОРИЈА

Осоговскиот регион е полн со интересни локалитети што ќе ве однесат во далечното минато.

Можеме да започнеме со Кратово. Кратово е еден од најстарите градови на Балканскиот Полуостров. Дали сте знаеле дека дури и Хомеровата „Илијада“ сведочи за постоењето на овој град? Всушност, пронајдени се монети од тракиско време за време на владеењето на пајонскиот крал Авдолеон (315 – 285 пред новата ера). Историјата на градот отсекогаш била поврзана со рударството. Низ годините многу култури поминале низ Кратово и оставиле многу работи за да сведочат за нивниот живот. Некогаш Кратово било дом на многу култури и религии – православни христијани, католици, муслимани и евреи.

Од друга страна пак, Крива Паланка (Егри Дере) била основана во 1634 од Бајрам Паша, везир на Отоманскиот султан Мурат I. Основањето на градот било забележано во турските документи во 1043 година (исламски календар) и 1633 година (христијански календар). Ова било запишано на мермерна плоча на турски јазик со арапско писмо – таа се чува во Градскиот музеј во Крива Паланка.

Ранковце е најмалата и најмладата од овие три општини. Како општина, Ранковце било формирано во 1996 година. Всушност, општината постоела во периодот 1955 – 1957 година. Историјата на општината отсекогаш била поврзана со сточарството, земјоделството, градежништво и пчеларство. Според археолошките истражувања, ова место било населено во доцната антика. Едно од најважните ископувања во Ранковце се птиците-божици, симбол на Ранковце, кои биле пронајдени во местото „Штрковица“. Постојат и неколку други локалитети што даваат поглед кон минатото и што еден ден ќе бидат на археолошката мапа на регионов.