Прв ден

Тура во Кратово – Камени Кукли – Ноќ во Кратово

Втор ден

Ранковце – село Псача (црква) – ручек во Гиновци – село Опила (црква) – излегување во Крива Паланка – ноќевање во манстирот Свети Јоаким Осоговски

Трет ден

Тура во Крива Паланка