Прв ден

Свети Јоаким Осоговски  – црква Свети Димитриј Солунски во Крива Паланка – црква Свети Никола во Опила – манастриска црква Свети Никола во селото Псача (Ранковце).

Втор ден

Црквата посветена на отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител во Кратово – црквата Свети Никола Чудотворец – црква Свети Ѓорѓи Кратовски – духовното место Писан камен во селото Шлегово, Кратово.