Тура во Кратово

Камените кукли во селото Куклица – старите бора- Музејот на Кратово – Грофчанскиот мост – Симиќева кула – Златкова кула – Саат кулата – Јорширскиот мост – сувенирница „Кратискара“ – статуа на Свети Ѓорѓи Кратовски – Етно куќа „Шанчева“ – црквата Свети Јован Крстител – Радин Мост – Аргулички мост – последно место за посета е подземен ходник.

Тура во Крива Паланка

Манастир Свети Јоаким Осоговски – Старата чаршија (Долна чаршија) – Музејот на Крива Паланка – градската црква Свети Димитриј Солунски – испосницата на Свети Јоаким Осоговски во селото Градец.

Тура во Ранковце

Црква Свети Никола во село Опила – ручек во етно ресторан – манастирска црква Свети Никола во селото Псача.