Ден 1

Крива Паланка (Манастир Свети Јоаким Осоговски – Старата чаршија (Долна чаршија) – Музејот на Крива Паланка – градскаат црква Свети Димитриј Солунски – испосницата на Свети Јоаким Осоговски во селото Градец) – вечера во етно ресторан „Ранч“ во Ранковце – Спиење во Кратово

Втор ден

Тура во Кратово  (Камените кукли во селото Куклица – старите бора- Музејот на Кратово – Грофчанскиот мост – Симиќева кула – Златкова кула – Саат кулата – Јорширскиот мост – сувенирница „Кратискара“ – статуа на Свети Ѓорѓи Кратовски – Етно куќа „Шанчева“ – црквата Свети Јован Крстител – Радин Мост – Аргулички мост – последно место за посета е подземен ходник ) – Камените кукли во Куклица – ручек во „Куклица етно“ во Куклица