Едно од најмистичните места во центарот на Кратово е единствениот градски парк „Карши Бавча“ каде што може да се одморите под сенките на двата стари бора што се неразделни веќе неколку векови и тука вашиот туристички водич ќе ви ја раскаже легендата за нив. Ќе се движите по патекатата на старите германски племиња Саси и Шлези додека ги саделе овие борови. Исто така, може да ја продолжите посетата поминувајќи низ малиот дрвен мост што ќе ве одведе во нов амфитеатар каде што може да уживате во природата.