Ако сакате археологија, ќе го обожавате „Транупара“ во селото Коњух, Кратово. Овој археолошки локалитет, исто така познат како „Големо Градиште“, бил основан на крајот на V век или почетокот на VI век во провинцијата Дарданија во Источно Римско Царство. Големо Градиште е најголемиот и досега најдобро истражен град од VI век од новата ера во североисточниот дел на Македонија. На овој интересен локалитет, има остатоци од уникатна црква наречена Ротонда.